Realizace

Stručný přehled části realizací

předmět / umístění / objednatel, investor

rok 2023

 • Výroba 11 ks kamenných fiál /Místodržitelský letohrádek- Stromovka / Národní muzeum Praha
 • Restaurování a renovace božích muk / před osadou Kvíčala / Obec Batňovice
 • Rekonstrukce centrálního hřbitovního kříže / hřbitov Lampertice / Obec Lampertice
 • Restaurování  malovaných božích muk / Prkenný Důl / Město Žacléř 

 

rok 2022

 • Rekonstrukce památníku obětem 1. a 2. svět války / Klášterská Lhota / Obec Klášterská Lhota
 • Rekonstrukce centrálního hřbitovního kříže / hřbitov Královec / Obec Královec
 • Rekonstrukce památníku obětem 2. sv. války  /hřbitov Radvanice / Obec Radvanice
 • Obnova pomníků / zaniklý hřbitov v Debrném / Město Trutnov

 

rok 2021

 • Památník obětem 1. svět.  války od E. Schwantnera  / Královec / Obec Královec
 • Rekonstrukce centrálního hřbitovního kříže / zaniklý hřbitov v Debrném  /  Město Trutnov
 • Restaurování božích muk /  osada Slavětín /  Zájmový spolek EPO 1
 • Památníky obětem 2. svět.  války –Francouzi a Sověti / hřbitov Žacléř / Město Žacléř
 • Renovace kamenné kašny / Žacléř,  u budovy Policie ČR / Město Žacléř
 • Restaurování kamenné kašny / Rýchorské náměstí,  Žacléř / Město Žacléř

 

rok 2020

 • ve spolupráci s L. Truněčkovou restaurování kašny se sochou Orlice / Palackého nám. Kostelec n. Orl. /Město Kostelec n. Orlicí
 • restaurování božích muk / Klínovky / Špindlerův Mlýn
 • restaurování sdruženého kamenného okna / objekt historické radnice / Město Rokytnice nad Jizerou
 • restaurování božích muk / u silnice vedoucí z Žacléře do Bobru / Město Žacléř
 • autorské doplnění kamenného kříže na boží muka / Suchý důl / KRNAP
 • restaurování Lathova kříže / nad obcí Rudník / Spolek Janovice
 • rekonstrukce historického rozcestníku / u Rýchorské boudy / uvedené obce ve spolupráci s KRNAP
 • pozlacení věžních hodin /kostel Žacléř / Římskokatolická farnost a Město Žacléř

 

rok 2019

 • ve spolupráci s L. Truněčkovou restaurování kašny od sochaře E. Schwantnera / vila Křenov / Transform a.s. Bohdaneč
 • restaurování božích muk / Pěnkavčí vrch / KRNAP
 • restaurování božích muk a autorské doplnění kamenného kříže / Suchý důl / KRNAP
 • výroba a doplnění kuželek balustru / DD Dolní Lánov / DD Dolní Lánov
 • restaurování dochovaných částí božích muk / Suchý důl / KRNAP

 

rok 2018 

 • restaurování Mariánského sloupu 3. etapa / Rýchorské nám. / Město Žacléř 
 • ve spolupráci s P. Skavovou památník J. A. Komenského / Růžový palouček Černá voda / Město Žacléř
 • ve spolupráci s L. Truněčkovou restaurování sochy krále Davida / Město Rtyně v Podkrkonoší
 • restaurování tří božích muk / katastr obce Malá Úpa / Obec Malá Úpa
 • restaurování božích muk / Rýchory-Prkenný důl / Město žacléř
 • ve spolupráci s L. Truněčkovou restaurování kamenného krucifixu / Město Rtyně v Podkrkonoší
 • rekonstrukce druhého ramene vstupního schodiště / DD Dolní Lánov / DD Dolní Lánov

 

rok 2017

 • výroba 11ks kamenných fiál / Stromovka – Místodržitelský letohrádek / Národ. muzeum Praha
 • rekonstrukce památníku I. svět. války od E. Schwantnera před hřbitovem MB / Městys Mladé Buky
 • restaurování kamenného hřbitovního kříže / hřbitov v Bobru / Město Žacléř
 • ve spolupráci s L. Truněčkovou restaurování božích muk v obci Suchovršice / Obec Suchovršice
 • restaurování sochy Krista / u kostela v Žacléři / Město Žacléř
 • rekonstrukce jednoho ramene vstupního schodiště / DD Dolní Lánov / DD Dolní Lánov

 

rok 2016

 • rekonstrukce památníku obětem I. světové války v Rudníku- autorské řešení / Obec Rudník
 • výroba 11ks kamenných fiál / Stromovka – Místodržitelský letohrádek / Národ. muzeum Praha
 • rekonstrukce Starostova pramene / nad dětskou léčebnou Vesna v Janských Lázních / fi Gras
 • restaurování Fingerova kříže / Černá Voda / Město Žacléř
 • restaurování kamenného balustru / DD Dolní Lánov / DD Dolní Lánov
 • restaurování kamenných prvků na budovách v Bulharské ulici v Trutnově / Mebys

 

rok 2015

 • restaurování božích muk / Rokytnice n. J. – Studenov / KRNAP
 • zhotovení pamětní desky J. Muhlbergra / Horská třída Trutnov / BGZ Trutnov
 • restaurování kamenných prvků na budovách v Jihoslovanské ulici v Trutnově /Mebys
 • restaurování a doplnění nových kamenných prvků / věž Místodržitelského letohrádku ve Stromovce / fi Akant
 • restaurování božích muk a doplnění kamenného kříže / pod Hrádečkem / Obec Vlčice
 • výroba a osazení 11ks kamenných sloupků / lesopark Trutnov / Město Trutnov
 • restaurování památníku padlých 1938 – 1945 v obci Chvaleč / Obec Chvaleč

 

rok 2014

 • restaurování Bílého kříže a doplnění dle návrhu J. Krouze / hřeben Rýchor / Město Žacléř
 • restaurování božích muk a výroba autorského kříže / nad obcí Chvaleč / Obec Chvaleč
 • restaurování střešního balustru / Místodržitelský letohrádek – Stromovka / Národní muzeum Praha
 • restaurování a přeosazení božích muk v obci Vlčice / Obec Vlčice
 • restaurování kamenných prvků domů v Bulharské ulici Trutnov / Mebys

 

rok 2013

 • rekonstrukce památníku obětem I. svět. války / Žacléř – Černá Voda / Město Žacléř
 • ve spolupráci s L. Truněčkovou restaurování kamenného sloupu s pietou v obci Jívka / Obec Jívka
 • restaurování božích muk / Lysečiny / p. Volc
 • zabezpečení architektonických částí na zámku Vrchotovy Janovice / Národní muzeum Praha
 • restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého u kostela ve Vlčicích / Obec Vlčice
 • zabezpečení betonových fiál na balustru Místodržitelského letohrádku / Národní muzeum Praha
 • restaurování střešních kamenných prvků / Křižovnická residence Tursko / stavební firma Klimeš

 

rok 2012

 • restaurování kamenných ostění / bývalá fara Horní Maršov / stavební firma Klimeš 
 • restaurování ostění domů a pilířu podloubí / Trutnov Krakonošovo nám. / MBP Trutnov
 • restaurování kamenného kříže / obec Petříkovice / Obec Chvaleč
 • vztyčení všech zastavení křížové cesty / Chvaleč Závora / Lesy ČR
 • kamenné prvky v interieru / Galerie draka Trutnov/ autor návrhu Robert Smolík
 • restaurování a přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého / Chvaleč / Obec Chvaleč
 • injektáž a zabezpečení balustru Místodržitelského letohrádku / Pha Stromovka / Národní Muzeum

 

rok 2011

 • restaurování sloupu nejsvětější trojice / Česká Proseč / Novopacko
 • vztyčení všech zastavení křížové cesty / Chvaleč Závora / Lesy ČR
 • průzkum fasád Národního Muzea / Václavské nám. Praha / Národní Muzeum
 • restaurování pilířu podloubí / Trutnov Krakonošovo nám./ MBP Trutnov
 • zabezpečení a průzkum balustru Místodržitelského letohrádku / Pha Stromovka / Národní Muzeum

 

rok 2010

 • průzkum fasád Národního Muzea / Václavské nám. Praha / Národní Muzeum
 • zhotovení kopie části barokního podstavce / Buštěhrad / Ak. soch. Jan Bradna
 • zhotovení kopií kamenných kuželek / balustr Národního Muzea / Národní Muzeum
 • zabezpečení balustru Místodržitelského letohrádku / Pha Stromovka / Národní Muzeum
 • restaurování pilířu podloubí / Trutnov Krakonošovo nám. / MBP Trutnov

 

rok 2009

 • průzkum fasády Národního muzea / Václavské náměstí, Praha / Národní Muzeum
 • restaurátorské zajištění sousoší Obětavost / Václavské náměstí, Praha / Národní Muzeum
 • restaurátorské zajištění sousoší Láska k minulosti / Nár. Muzeum / Nár. Muzeum
 • restaurátorské zajištění sousoší Láska k pravdě / Nár. Muzeum / Nár.Muzeum
 • restaurátorské zajištění sousoší Nadšení / Nár. Muzeum / Nár. Muzeum
 • restaurování Kalvárie / Na Pasekách / obec Radvanice
 • restaurování kamené fasády MěÚ / Červený Kostelec / Červený Kostelec
 • restaurování Nejsvětější trojice / Vidochov / Novopacko
 • restaurování barokního kříže / Vidochov / Novopacko

 

rok 2008

 • výroba a doplnění kuželek / Praha Václavské nám. / Národní muzeum
 • průzkumy a opravy na plášti budovy / Praha Václavské nám. / Národní muzeum
 • památník I svět. války – rekonstrukce / Babí u Trutnova / Město Trutnov
 • restaurování božích muk / osada Kvíčala / Obec Batňovice
 • restaurování památníku od E.Schwantnera / Radvanice / Obec Radvanice

 

rok 2007

 • restaurování tympanonu a fiál / kostel P. Marie před Týnem-Praha Staroměstské náměstí /Římskokatolické farnost při kostele P. Marie před Týnem (Arcibiskupství Praha)
 • památník 2. svět. války -restaurování / Batňovice / Obec Batňovice
 • statické zajištění defektů na plášti budovy / Praha Václavské nám. / Národní muzeum
 • Transport památníku od E. Schwantnera / Radvanice / Obec Radvanice

 

rok 2006

 • balustr-restaurování / kostel sv. Havla, staré město Praha / firma Reinex (Arcibiskupství Praha)
 • pruský mramorový památník z války 1866 / trutnovský lesopark / Město Trutnov
 • pomník Dragoun z války 1866 / Trutnov / Město Trutnov
 • pruský pískovcový památník z války 1866 / u Janské kaple / Město Trutnov
 • hrobka básníka Uffo Horna-rest. / trutnovský hřbitov / Město Trutnov

 

rok 2005

 • statické zajištění pláště / Loreta, Hradčany Praha / Provincie kapucínů 
 • restaurování podloubí / Haasův palác / Město Trutnov
 • průzkum na plášti budovy / Praha Václavské nám. / Národní muzeum
 • rekonstrukce a restaurování schodiště / trutnovský lesopark / Město Trutnov

 

rok 2004

 • transport renesančních náhrobku / kostel Chvalkovice / Římskokatolická farnost Chvalkovice
 • realizace památníku v Dračí uličce / Trutnov, pod MěÚ / Město Trutnov
 • restaurování hřbitovního kříže / hřbitov v HSM / Město Trutnov
 • rekonstrukce kamenného portálu / kostel Voletiny / Město Trutnov

 

rok 2003

 • rekonstrukce a restaurování božích muk / Horní Maršov / Hrad. spol. Aichelburg
 • rekonstrukce a restaurování božích muk / Batňovice / Ob. sdruž. Batňovice
 • rekonstrukce dračí kašny / trutnovský lesopark / Město Trutnov

 

rok 2002

 • restaurování mramorového náhrobku Stenglin / Janská kaple / Město Trutnov
 • transport a osazení renesančních náhrobníků / hřbitovní kaple / Město Trutnov

 

rok 2001

 • rekonstrukce a restaurování balustru / katedrála sv. Petra a Pavla Brno / Gema Art
 • rekonstrukce a restaurování božích muk / Babí Obešlovka / Město Trutnov
 • restaurování kříže / Stará Hora / Obec Horní Maršov

 

rok 2000

 • výroba a osazení kamenných kopií váz /kostel Uhříněves / Římskokatolická farnost
 • mramorový interiér kostela dle návrhu ak. soch. P. Váni / Mladé Buky / Řím. Farnost
 • nové vstupní schodiště / Okresní soud Trutnov / Okresní soud Trutnov
 • restaurování gotických klenebních žeber / kostel Mladé Buky / Římskokatolická farnost
 • restaurování kamenných prvků / Starý mlýn Ratibořice / Maratonstav Úpice

 

rok 1999

 • restaurování vnitřního schodiště / Haasův palác Trutnov / Průmstav Trutnov
 • výroba svatostánku / farní kostel Litomyšl / ak. soch. P. Váňa

 

rok 1998

 • restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého / Vlčice / Obecní úřad Vlčice
 • restaurování památníku obětem 1. svět. války / trutnovský hřbitov / Město Trutnov
 • výroba nového podstavce / barokní sousoší Sv. rodiny u trutnovského kostela / Město Trutnov
 • restaurování a nový podstavec / socha drak v trutnovském parku / Město Trutnov

 

rok 1997

 • restaurování božích muk / Trutnov Bojiště / Město Trutnov
 • rekonstrukce schodiště / pražské arcibiskupství Praha Hradčany / fi. Perkam
 • restaurování mramorových kašen / Státní divadlo Ústí nad Labem / MěÚ Ústí nad Labem
 • restaurování a rekonstrukce kříže / Trutnov HSM / Město Trutnov

 

rok 1996

 • výroba nového podstavce pod bustu Uffo Horna / trutnovský park / Město Trutnov
 • restaurování původních a dodávka nových kam. prvků / Galerie Trutnov / Město Trutnov
 • restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého / Trutnov HSM / Město Trutnov
 • výroba kopií kamenných váz / kostel sv. Salvátora, Praha Staré Město / ak. soch. P. Váňa

 

rok 1995

 • výroba žulového památníku židovských dívek / trutnovský hřbitov / Město Trutnov
 • rekonstrukce věže gotického kostela sv. Jakuba / obec Libiš / farní úřad Obříství

 

rok 1994

 • rekonstrukce a restaurování balkónu bývalého barokního zámku / zámek Dlažkovice
 • restaurování kamenických prvků / bývalá věznice Josefov / fi. Czekobudimex
 • výroba památníku na bývalém židovském hřbitově / Trutnov, Sluneční Stráň / Město Trutnov
 • restaurování a dodání nových kamenických prvků / radnice Broumov / Město Broumov

 

rok 1993

 • rekonstrukce a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého / Královec / Helmut Anders
 • výroba pískovcových pomníčků na společný hrob židovských dívek / hřbitov / Město Trutnov
 • restaurování a vyzlacení pamětních desek / Státní divadlo Ústí nad Labem / PS Litoměřice

 

rok 1992

 • výroba a osazení masivní kamenné římsy / Státní divadlo Ústí nad Labem / PS Litoměřice
 • restaurování a doplnění kamenných prvků / vrchní balustr schodiště na Homoly / agentura SE
 • výroba a osazení zadního schodiště / Státní divadlo Ústí nad Labem / PS Litoměřice

 

rok 1984-1987

zaměstnanec Krajského podniku pro obnovu a údržbu památek Opočno se sídlem na Kuksu